REZERWACJA OBOZÓW

JAK ZAREZERWOWAĆ I OPŁACIĆ MIEJSCE NA OBOZIE lub WEEKENDZIE LARPOWYM:

1.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Chcąc „zaklepać” miejsce na wybranej imprezie, najpierw wstępnie je rezerwujemy. Prosimy skorzystać w tym celu z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

 • Zwróć uwagę, czy prawidłowo został wpisany adres mail! Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie.
 • Warto sprawdzać takze skrzynkę ze spamem, często filtry zatrzymują wiadomości z załącznikami.
 • Formularz obejmuje wszystkie nasze imprezy na dany rok. W przypadku zgłoszenia na kilka imprez – prosimy za każdym razem wypełnić formularz osobno.
 • Nie przyjmujemy niestety rezerwacji drogą telefoniczną, zgłoszenie uczestnika musi mieć formę pisemną.
 • WAŻNE! Oprócz zgłoszenia uczestnictwa będziemy osobno prosić o zgłaszanie postaci fabularnych – link do odpowiedniej ankiety znajdziecie na mailu po potwierdzeniu swojego uczestnictwa w imprezie, czyli po wpłacie zaliczki.

2. UMOWA i KARTA UCZESTNIKA

Po wysłaniu formularza do 7 dni wyślemy na podany w zgłoszeniu adres e-mail:

 • Potwierdzenie wstępnej rezerwacji wraz z instrukcją co do dalszych kroków
 • Umowę (podpisany skan dokumentu)
 • Kartę Uczestnika (Karta dotyczy tylko obozów).

Na Państwa życzenie możemy dodatkowo przesłać również wersję papierową – w takim przypadku prosimy o taką informację na adres REZERWACJA@SILBERBERG.PL

Prosimy o wypełnienie ich bardzo dokładnie, szczególnie w części „dane uczestnika”. Ułatwi nam to opiekę nad Uczestnikami, a Państwu oszczędzi telefonów od nas 🙂
Podpisana umowa jest z naszej strony zobowiązaniem do realizacji oferty, aktualnym od momentu wpłaty zaliczki, zawiera także opis oferty i warunków pobytu – bardzo prosimy zatem o DOKŁADNE JEJ PRZECZYTANIE.

 • Co dalej z umowami?
  Podpisaną umowę prosimy zabrać ze sobą na miejsce zbiórki przy wyjeździe na imprezę (możecie również od razu odesłać ją pocztą na nasz adres).
  Prosimy o zwrócenie uwagi na rubrykę „dane do faktury” na samym końcu umowy. Jeśli jest Państwu potrzebna faktura, koniecznie należy ją wypełnić.
  Jeden egzemplarz Umowy prosimy zachować dla siebie.
 • Co z Kartą Uczestnika?
  Kartę Uczestnika koniecznie trzeba wypełnić w zakresie dotyczącym stanu zdrowia uczestnika i przebytych chorób. Pozostałe rubryki są przydatne, ale niekonieczne. Uczestnik musi Kartę mieć przy sobie na obozie.
  Karta Uczestnika dotyczy tylko obozów (powyżej 5 dni)

3. POTWIERDZENIE REZERWACJI – ZALICZKA

Umowa, wysłana do Państwa, zyskuje ważność od momentu potwierdzenia rezerwacji – wpłaty przez Państwa zaliczki. Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jest:

 • wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (w przypadku weekendów – 100 zł) od osoby.

Wpłaty zaliczki należy dokonać możliwie szybko, nie później niż 14 dni od otrzymania od nas umowy. Jeżeli zaliczka nie wpłynie, wówczas będziemy kontaktować się z Państwem celem potwierdzenia rezygnacji.

 • UWAGA! Jeżeli zaliczka potwierdzająca rezerwację nie zostanie nadal wpłacona – rezerwacja zostanie anulowana.
 • WAŻNE! W przypadku rezygnacji uczestnika zaliczka jest bezzwrotna.

4. DALSZE PŁATNOŚCI

Należność za imprezę należy wpłacić najpóźniej do dnia rozpoczęcia turnusu, na konto (podane poniżej) lub gotówką podczas wyjazdu Uczestnika na imprezę.

Numer konta do wpłat:

63 1020 5138 0000 9602 0193 4876

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz nazwą obozu!

OPCJA RATALNA
Jeśli masz problem z jednorazową wpłatą kwoty za obóz, proponujemy rozłożenie jej na 3 RATY:

 • Zaliczka – 300 zł, płatna w terminie do 14 dni od otrzymania umowy. W przypadku rezygnacji zaliczka jest bezzwrotna.
 • I rata – w wysokości 50 % pozostałej (po odliczeniu zaliczki i przysługujących zniżek) kwoty należności, płatna do dnia rozpoczęcia turnusu.
 • II rata – w wysokości 50 % pozostałej (po odliczeniu zaliczki i przysługujących zniżek) kwoty należności, płatna do 30 dni po zakończeniu turnusu.

W takim przypadku pierwsza rata jest płatna do dnia rozpoczęcia turnusu, druga – do 30 dni po zakończeniu turnusu.
Chęć rozłożenia na raty płatności prosimy zaznaczyć w odpowiednim miejscu w umowie.

Wszelkie pytania dotyczące rezerwacji oraz dodatkowe informacje na temat Uczestników prosimy kierować na adres mailowy:

REZERWACJA@SILBERBERG.PL


Dodatkowe adresy kontaktowe:

PRIM@SILBERBERG.PL – Magda „Prim” Czarnota, obsługa rezerwacji.

BIURO@KORTUNAL.COM – główny kontakt firmowy.

Ze względu na utrudniony kontakt telefoniczny prosimy dzwonić tylko w sprawach pilnych:

 • tel. 694 724 966 (w godz. 16:00-21:00)
 • tel. 604 755 659 (w godz. 12:00-18:00)