Konkurs „silberowy”

Nasze konkursy są dedykowane dla uczestników lub przyszłych uczestników obozów fabularnych Silberberg.

EDYCJA 2023

METAMORFOZA

Głównym bohaterem tego konkursu jest POSTAĆ – ta niezwykła osoba, którą stajemy się, rozpoczynając grę na obozie Silberberg.

Praca konkursowa powinna zawierać dwie części:

Przedstawienie wizualne

Ta część dzielić będzie się także na dwie części, które uczestnik powinien możliwie zgrać ze sobą, tak, aby wyraźnie podkreślić, że mamy do czynienia z jedną osobą, która „przemienia się” w swoją postać do gry.

 • Przestawienie GRACZA – czyli zdjęcie, rysunek czy nagranie tej osoby, która wciela się w opisywaną postać. Nie musi to być sam uczestnik konkursu, ale oczywiście jeśli to osoba trzecia – musi to być za jej pisemną zgodą.
  Przedstawienie Gracza powinno przedstawiać osobę w codziennej, zwykłej sytuacji, w stroju i otoczeniu, które nie jest częścią fabuły.
 • Przedstawienie POSTACI – na tym wizerunku chcemy zobaczyć postać z fabuły Silbera, a więc niezbędny będzie strój fabularny, być może charakteryzacja, tło powinno wskazywać albo na świat gry, albo być neutralne.

Obydwa przedstawienia mogą być wykonane którąś z wymienionych technik:

 • fotografia
 • film
 • grafika komputerowa
 • rysunek (ołówek, kredka, farba – tu pełna dowolność)
 • połączenie powyższych
  Obraz może być dostarczony w formie pliku graficznego (jpg, png, pdf) lub filmu (mp4).

WARUNKI OCENY PRAC:

Estetyka – obydwa wizerunki powinny być wykonane starannie i estetycznie, postaci powinny być wyraźne i czytelne. Oczywiście przedstawienie może być w jakimś stylu, który zakłada rozmycie konturów, ale wizja artystyczna musi pozwalać na klarowny odbiór przedstawionej postaci.
Za tą część przydzielamy 20% punktów.

Pomysł – oceniamy kreatywność i ciekawą wizję przedstawienia postaci, portret, komiks, kolaż zdjęć, montaż filmowy – wiemy, że pomysłów Wam nie zabraknie!
Tu kolejne 20% punktów do zdobycia.

Autorstwo – praca powinna być wykonana samodzielnie, za co należy się 10% punktów. Ważne! Jeśli praca przedstawia osobę inną niż uczestnik konkursu, do plików konkursowych konieczne jest dołączenie pisemnej zgody osoby przedstawianej.
Jest możliwe korzystanie z AI, ale Uczestnik powinien poinformować o tym pod rygorem dyskwalifikacji.
Praca wykonana za pomocą AI nie otrzymuje punktów za kategorię „Autorstwo”.

Przedstawienie opisowe

W tej części jedynym narzędziem przedstawienia postaci jest słowo pisane.

 • Rozmiar tekstu – jedna strona A4 czcionką 10 pkt
 • Forma literacka – dowolna, np. życiorys, charakterystyka, opowiadanie, raport.
  W części opisowej chcemy poznać postać, na którą patrzymy. Dowiedzieć się, jakie emocje, jakie historie i tajemnice kryją się za dołączonym wizerunkiem.
  Tekst powinien być dostarczony w formie pliku tekstowego (pdf lub doc).

WARUNKI OCENY PRAC:

Forma stylistyczna tekstu – tekst musi być klarowny, czytelny, zrozumiały, choć oczywiście można tu użyć różnych środków literackich. Ocenimy także ciekawą kompozycję i użyte narzędzia.
Za to należy się 20% punktów.

Ortografia & interpunkcja – sprawdź czy gdzieś nie wkradł się błąd, popraw literówki, przecinki, a także np. poprawność wypunktowań (jeśli są), upewnij się, że użyte formy wyrazów są poprawne.
Bezbłędność tekstu zapewni 10% punktów.

Zawartość merytoryczna tekstu – oceniamy fantazję, wizję i kreatywność, a także spójność ze światem gry oraz sam pomysł na postać, ale dużą uwagę zwrócimy także na powiązanie z częścią wizualną. Dobrze, jeśli w opisie znajdą się nawiązania do tego, co widzimy na wizerunku.
Za ten aspekt należy się dalsze 20% punktów.

WAŻNE! Podstawowym warunkiem, aby praca była kwalifikowana do nagrody, jest uzyskanie minimum 50% wszystkich punktów!

 • CZAS TRWANIA KONKURSU:
  • ogłoszenie: 06.03.2023
  • termin oddawania prac: 30.04.2023
  • ogłoszenie wyników: 10.05.2023

NAGRODY

Dla autorów zwycięskich prac mamy zniżki na obozy Silberberg 2023 (można je wykorzystać także na dowolną naszą usługę). Zniżki zostaną przesłane zwycięzcom w formie bonów z kodami zniżkowymi na podany adres e-mail.

 • 1 miejsce – zniżka na kwotę 400 zł
 • 2 miejsce – zniżka na kwotę 250 zl
 • 3 miejsce – zniżka na kwotę 100 zł

Prace prosimy przesyłać WYŁĄCZNIE na adres mailowy info@silberberg.pl

Zapraszamy!

Pamiętajcie, że przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU!